Heart Heart Tent

Dsk Doibo Ovad

Đôi bờ là một bài hát cũ nhạc Pháp (Che sarà - Qui saura sáng tác bởi Jimmy Fontana) do ca sĩ Anh Tú hát đầu tiên lời Việt, khá ít người biết, chỉ những người hay tập guitar hay thích nhạc cổ mới biết.

Facebook down 4 10

Khoảng 10:30 tối giờ Việt nam thì đồng loạt toàn bộ các sản phẩm facebook bị down.

Moi Nguoi Mot Noi

Trong thời khắc sinh ly tử biệt, mọi người đang ra sức bảo toàn mạng sống, nhìn lại mới thấy nhớ những ngày xưa cũ, những người xưa cũ, giờ mỗi người một nơi…

Page 1 of 6