Heart Heart Tent

In the End Ovad

Hiếm có thể loại âm nhạc nào như Rock, với giai điệu nổi loạn, lúc thì đinh tai nhức óc, lúc đầu óc quay cuồng và đôi khi lại gieo rắc những u sầu, tối tăm nhất của cuộc sống.

Dsk Doibo Ovad

Đôi bờ là một bài hát cũ nhạc Pháp (Che sarà - Qui saura sáng tác bởi Jimmy Fontana) do ca sĩ Anh Tú hát đầu tiên lời Việt, khá ít người biết, chỉ những người hay tập guitar hay thích nhạc cổ mới biết.

Facebook down 4 10

Khoảng 10:30 tối giờ Việt nam thì đồng loạt toàn bộ các sản phẩm facebook bị down.

Page 2 of 7