4:20

Oh, you should remember this day. It’s the WWD (World W33d Day).

Hôm nay được gọi là ngày “thế giới thực vật”, cũng có liên quan đến văn hoá phản kháng(Counterculture), giang hồ wikipedia đồn đại đâu đó vào 1971s một nhóm “ăn chơi” tụ tập hút chích lúc 4:20 chiều trước tượng Louis Paster trong một ngôi trường ở Cali, giờ này được coi là giờ “hoàng đạo” vì vừa tan trường, bố mẹ đi làm chưa về đón kịp, và cứ thế từ đó phong trào “trà chiều” lúc 4:20 phổ biến dần. Sau này cứ thế giang hồ mê tín cứ lấy số 420 làm biểu tượng cho tinh thần chuyên cần(giống như số 666 thần thánh của dân rock lấy từ devil number trong kinh thánh vậy)

Ngoài ra sau này mỗi khi “trà chiều” giang hồ lại “nghiên cứu” sâu hơn, ví dụ có khoảng 420 hoá chất trong “thực vật” =))). Từ đó giang hồ lại lấy ngày này tập trung để biểu tình, phản kháng và tập hợp lại làm những thứ bình thường chẳng được làm. Ngày này dần lan rộng ra thế giới, đến những vùng mà việc buôn bán, sử dụng hợp pháp “thực vật” như ở Mỹ. Năm ngoái cũng đã có khoảng 15 bang ở Mỹ đã hợp pháp việc buôn bán sử dụng có lẽ cũng nhờ phong trào và những hoạt động trong ngày này.

Dạo gần đây thánh Elon cũng phổ biến số này, 2018 chơi một cú để đời các nhà đầu tư với số 420 giá mỗi cổ Tesla, gần đây lại trêu hỏi mua Twitter giá mỗi cổ bằng $54.20, đến nỗi giang hồ phán như đính đóng cột như này:

Anyway, happpppyyyyyyyy 4/20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kudos to HienHo for this song: