Anyone of Us One Vid a Day

Hiện tại ai xung quanh ta cũng có thể là F0 (anyone of us), hãy nghe lại một bài hát “tiên đoán” tương lai của Gareth Gates, đúng nghĩa Stupid Mistake.

The situation got out of hand

It can happen to anyone of us, anyone you think of. Anyone can fall

Happy weekend,