Cho a tựa Ovad

Ngày hôm nay anh rất mệt …

Có những ngày xung quanh ta toàn những tuyệt vọng cùng cực …