Covid19 Hardvard Vn

Xin giới thiệu tài liệu nghiên cứu Covid-19 của trường Y Hardvard dành cho các đối tượng sinh viên và cán bộ Y tế được dịch bởi các du học sinh ở Mỹ

Trong đó có các chương quan trọng gồm:

Hy vọng các kiến thức này sẽ được phổ biến để góp phần ngăn chặn đại dịch.