Enery Management

Bản thân con người là một thực thể phức tạp từ cách nhìn về khoa học lẫn tâm linh, rất nhiều phản ứng sinh hoá, sóng điện xảy ra trong bản thân mỗi con người. Sở dĩ con người không thể so sánh được với các sinh vật khác do khả năng tư duy, quản lý cảm xúc. Những hoạt động này đều quy về việc con người có khả năng quản lý được năng lượng.

Cảm xúc là một loại cơ chế sinh hoá xảy ra trong cơ thể khi nhiều hormone phức tạp được sản sinh bởi các cơ quan sau đó sẽ chuyển thành điện và sóng đến cơ quan tối cao nhất là não. Tuỳ theo mỗi bản ngã mà mỗi cá thể quản lý cảm xúc khác nhau, tuỳ theo tư duy, kinh nghiệm sống mỗi cá nhân mà hành vi phản ứng khác nhau.

Nói xa hơn quản lý năng lượng liên quan đến nhiều hoạt động thường ngày của con người, từ học tập, chơi bời, giải trí đến quản lý. Mỗi cá nhân chỉ có thể tập trung và dành năng lượng cho một vài hoạt động, một thời điểm. Người thành công có khả năng bẩm sinh hoặc thông qua quá trình tư duy để quản lý năng lượng một cách tối ưu.

Đề tài này rất rộng, nó liên quan đến việc mà chủ site hay suy nghĩ lan man, đó là Harmony, the art of energy management. Nhiều khi phải có một số chất kích thích may ra mới có thể phát triển đề tài này tiếp.