Hope to Go One Vid Aday

Khi nào mới lại được thả thơi rong ruổi trên những cung đường như thế này như ngày xưa:

Chongqing 重庆 (Trùng Khánh, TP trực thuộc Trung ương được tách ra từ Tứ Xuyên) nổi tiếng là thành phố có hệ thống Giao thông phát triển bậc nhất Trung Quốc, như film viễn tưởng, có hẳn một film có tựa đề tên Chongqing và thực tế nhiều film mượn bối cảnh này để dựng hình (như Rekall).

Toà nhà bên trái của video là 洪崖洞 (HongYaDong, Hồng Nhai Động nổi tiếng của Trùng Khánh.

Music in video: https://open.spotify.com/track/4RVtBlHFKj51Ipvpfv5ER4?si=d1fdabd4c76a4744