Live Dead One Vid Aday

Đây là nhạc mình nghe khi còn trẻ (không đùa)

Sopor Aeternus là một nghệ sĩ chơi dòng nhạc Darkwave và Gothic từ Đức, âm nhạc nhuốm màu tối nói về sự sống và cái chết mà đa phần là cái chết và tự sự với các linh hồn.

Sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ này khá đồ sộ, có đến gần 20 albums từ 1989 cho đến giai đoạn đầu những năm 2000, có lần trong một cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ này từng thổ lộ hay setup ở nhà giống cõi âm u tối để có cảm giác làm nhạc.

Đây là một trong những bài tương đối dễ nghe nhất trong album dễ nghe nhất là “Les Fleurs du Mal”