Moi Nguoi Mot Noi

Trong thời khắc sinh ly tử biệt, mọi người đang ra sức bảo toàn mạng sống, nhìn lại mới thấy nhớ những ngày xưa cũ, những người xưa cũ, giờ mỗi người một nơi…

Biết khi nào mới được gặp lại.