Tagged "tech"

Facebook down 4 10

Khoảng 10:30 tối giờ Việt nam thì đồng loạt toàn bộ các sản phẩm facebook bị down.